Domstol i USA: KI-illustrasjoner kan ikke utløse royalties