Flere nyutdannede fagarbeidere i jobb – bygg og anlegg på topp

foto