Utenriksdepartementet opphever reiserådet for Shanghai

foto