Samferdselsministeren etter brokollaps: Naturlig med granskning

foto