VG: Byråkrater eier aksjer i statlige selskaper – 18 av dem har brutt reglene

foto