Rødts skatteregning: Krever 41 milliarder mer

foto