Redningsaksjon etter førerløs båt avsluttes – settes i sammenheng med båtbrann