Stortingspresidenten og kollega fra Ukraina rørt til tårer av barnetoget i Oslo

foto