Rosemarie Köhn får begravelse på statens regning

foto