Rester av kinesisk romrakett falt ned i Stillehavet

foto