Her er Heimevernet på plass på olje- og gassanlegget

foto