Pasient ved Sykehuset Østfold fikk insulin ved en feil

foto