Mehl: Et viktig forslag for å håndtere situasjonen vi står i

foto