Forsinkelser for 60 norske som skal krysse Rafah-grenseovergangen