Vedum: Melkøya skal ha minst like mye ny kraftproduksjon som anlegget krever innen 2030