USA melder om nestenulykke mellom kinesisk og amerikansk militærfly