Trafikken flyter stort sett greit: – Folk kommer seg hjem til jul

foto