Anton Langeland blir ny generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag