Folk i Sør-Norge har kuttet strømforbruket kraftig