Helsedirektoratet: Fare for at kapasiteten i helsevesenet overskrides innen få uker