USA: Har ikke gitt innrømmelser for å sikre grønt Tyrkia-lys