Krav om ny vaksine mot HPV-virus – Høyre krever svar fra helseministeren