Georgias folkevalgte innleder debatt før endelig avstemning om omstridt lov