Norges Bank: – Kan bli behov for å holde renten oppe noe lenger enn vi tidligere så for oss