Innbyggerne i Kherson river ned russiske propagandaplakater

foto