Forsvarer: Viggo Kristiansen ble frikjent fordi han hadde flaks

foto