De etterlatte i Baneheia-saken mener frifinnelsen av Kristiansen kommer for tidlig

foto