USA skal kunngjøre «stort vitenskapelig gjennombrudd»