Stortinget har vedtatt endringer i forsvarsloven

foto