Trontalen: Vil styrke arbeidstakeres rettigheter

foto