GPS-utstyr til en halv million stjålet i Holmestrand