1.000 husstander har mista muligheten til å søke om bostøtte