2,4 kilometer kabel på Follobanen skiftes ut – testkjøringen utsettes