Sjojgu: Russland trapper opp våpenproduksjonen

foto