Ingen streik i energisektoren – partene kom til enighet på overtid