Tyrkia tilbyr å mekle i konflikt om kjernekraftverk

foto