Kripos tror organiserte cyberkriminelle vil operere fra Norge i år

foto