De siktede i Modalen-bortføringen fengsles i fire uker