Flyhavarikommisjonen på plass i Vestre Toten

foto