Øystat i Stillehavet vil revurdere sikkerhetsavtale med Australia