Høyesterett snur i musefellesak – lagmannsretten må behandle anke