IEA: Oljekutt i Russland og Saudi-Arabia vil føre til stor knapphet

foto