Flere har fått tilbake strømmen på Hamar og Ringsaker