Tolv barnevernssaker fra Norge avvist av Menneskerettsdomstolen

foto