EUs smittevernbyrå: Testing av reisende fra Kina er ubegrunnet

foto