To er døde og 70.000 er strømløse etter jordskjelvet utenfor California