Studie: Økt kreftrisiko blant unge som har tatt CT-undersøkelser