Jan Christian Vestre slipper høring i kontrollkomiteen