Jordans konge avviser enhver israelsk plan om å okkupere deler av Gaza