Norge var nettoimportør av kraft i forrige uke for første gang siden mars